Technika uzdatniania wody basenowej metodą chlorową jest najskuteczniejsza aczkolwiek wymaga przestrzegania proporcji dawkowania i dokładnego badania wody basenowej. Jednym z kluczowych elementów jest utrzymywanie optymalnej wartości odczynu pH wody, aby środki chlorowe mogły poprawnie działać. Chlor do dozowania ręcznego występuje w postaci wolnorozpuszczalnych tabletek lub w postaci granulatu. Przy automatyce dozowania chlor dawkowany jest do wody basenowej w postaci płynnego roztworu.
Uzdatnianie wody metodą chlorową jest bardzo skuteczne niezależnie od warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, wysoka temperatura powietrza i wody etc.). Tabletki chlorowe zwalczają również glony rozwijające się w wodzie basenowej, lecz powinny być wspomagane płynami profilaktyki antyglonowej.