Odpowiedni poziom pH wody w basenie jest jednym z kluczowych elementów dla zachowania jej poprawnej struktury chemicznej. Częstokroć też dbałość o neutralne pH wody jest zaniedbywana przez użytkowników basenu a wskutek tego pojawiają się problemy z zachowaniem czystej, klarownej i bezpiecznej dla zdrowia wody w basenie. Optymalny poziom pH wody w basenie mieści się w zakresie od 7,0 do 7,6. Wartości te mierzy się ręcznie przy użyciu testera kolorymetrycznego (tabletkowego) lub testerów fotometrycznych, a przy zastosowaniu automatyki uzdatniania wody to automat dozujący zajmuje się mierzeniem tego parametru wody.
Poziom pH wody basenowej może oczywiście ulegać zmianom poprzez jego podwyższenie lub obniżenie względem przyjętej normy. Reguluje się wówczas jego wartość środkami podwyższającymi (pH plus) lub środkami obniżającymi (pH minus). Podobnie jak inne środki chemiczne występują one w postaci granulatów do ręcznego dozowania lub mają postać płynnych roztworów dla automatów dozujących. Warto pamiętać o fakcie, iż neutralna wartość pH wody optymalizuje jednocześnie działanie pozostałych środków chemicznych dla jej uzdatniania.