Podstawowym problemem z którym styka się każdy użytkownik basenu jest temperatura wody. W naszej strefie klimatycznej uzależnieni jesteśmy od aury częstokroć kapryśnej i bardzo zmiennej. Sposobem na zapewnienie właściwej temperatury wody w basenie, a co za tym idzie uniezależnienie się w znaczne mierze od pogody, jest dobór i instalacja systemu ogrzewania wody basenowej.

Istnieje kilka popularnych rozwiązań ogrzewania wody zastosowanie których podyktowane jest warunkami lokalnymi i możliwościami współpracy urządzeń basenu z instalacjami domowymi. Zaczynając od wymiennika ciepła, który w połączeniu ze źródłem czyli piecem centralnego ogrzewania czy też pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi, podgrzewa przepływającą przezeń wodę basenową. Montaż wymiennika jest rozwiązaniem sprawdzonym i skutecznym a jednocześnie rachunek ekonomiczny użytkowania jest dobry.

Nowoczesnymi sposobami na podgrzewanie wody są źródła odnawialne i ich wykorzystanie w pompach ciepła typu powietrze-woda. Energia cieplna z otoczenia jest pobierana przez urządzenie, przetwarzana i oddawana wodzie basenowej. Stała kontrola temperatury wody i wysoki stopień skuteczności pomp ciepła są doskonałą alternatywą dla klasycznego wymiennika. Innym sposobem wykorzystania energii odnawialnej jest montaz absorberów słonecznym, przez które przepływająca woda basenowa jest podgrzewana zanim ponownie trafi do basenu.

Stosunkowo najmniej korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie podgrzewacza elektrycznego, ale także ten sposób znajduje swoich zwolenników. Maxpool chętnie służy radą i pomocą przy planowaniu inwestycji i projektowaniu instalacji basenu.
Atrakcje basenowe Automatyka pracy instalacji Elementy przyłączeniowe Folie basenowe Odkurzacze basenowe Ogrzewanie Przykrycia lustra wody Zestawy filtracyjne