Woda w basenie musi być uzdatniana przeznaczonymi do tego celu środkami chemicznymi. W jednym z poprzednich rozdziałów opisaliśmy nieco dokładniej ten temat, a teraz chcemy skupić uwagę na sposobie kontroli i dozowania środków chemicznych.
 
Podstawowym sposobem jest wykonywanie ręcznych pomiarów z użyciem testera kolorymetrycznego i aplikacja odpowiednich dawek środków chemicznych. Bardzo istotną kwestią jest poprawne wykonanie pomiaru parametrów wody basenowej (odczyn pH i zawartość chloru) o czym szerzej w innym rozdziale poradnika. Następnie dawkujemy do skimmera lub specjalnego dozownika tabletki chloru wolnorozpuszczalnego, które aplikowane są w ilości przeliczanej do pojemności basenu. Środek w granulacie korygujący odczyn pH najlepiej jest rozpuścić w ciepłej wodzie i wlać do skimmera podczas pracy urządzenia filtracyjnego. Pozwoli to w najszybszy sposób rozprowadzić dokładnie korektor w całym basenie ujednorodniając odczyn pH wody. Płyn antyglonowy również wlewamy do skimmera, wówczas podobnie jak korektor pH dokładnie i szybko rozprowadzony zostanie w całym basenie, ale dopuszcza się również wlewanie antyglonu bezpośrednio do wody basenowej. Środki flokujące (koagulanty) dozujemy w zależności od ich formy. Koagulant w saszetkach aplikujemy do skimmera i rozpuszcza się on w przepływającej wodzie. Środek płynny zwykle wlewany jest do basenu przy ścianie po całym obwodzie basenu. Jednakże należy pamiętać aby przed zastosowaniem koagulanta sprawdzić i „wyregulować” odczyn pH wody, gdyż jest on niezwykle ważny dla prawidłowego procesu koagulacji. Dbanie o właściwe parametry chemiczne wody basenowej wykonywane ręcznie nie nastręcza wielu trudności i nie jest bardzo czasochłonne, ale musi być wykonywane regularnie. Każdy dzień zwłoki z dozowaniem chemii może podczas upałów skutkować zepsuciem wody w basenie. Wtedy oczywiście możemy ją odratować, ale należy wówczas aplikować dużo większe niż eksploatacyjne dawki środków oraz basen powinien być czasowo wyłączony z użytkowania. Częstokroć też nie mamy czasu lub prozaicznie zapomnimy o obsłudze basenu i problem gotowy.

Wygodniejszym sposobem dbania o wodę jest zakup i zainstalowanie automatu mierniczo-dozującego, który zadba o pomiar i korektę odczynu pH oraz pomiar i korektę zawartości chloru. Automaty montowane są na instalacji technicznej basenu i pobierają wodę do analizy sprzed filtra. Następnie mierzą powyższe parametry i w razie konieczności uruchamiają pompy dozujące, które tłoczą do odpływu z celki pomiarowej lub do rurociągu dyszowego odpowiednie środki chemiczne w postaci płynnej. Przez dysze napływowe woda wraz z zadozowanymi środkami chemicznymi rozprowadzana jest równomiernie w całym basenie. Ważne jest aby montować automaty wyposażone w oddzielne celki pomiarowe, do których napływ wody z basenu poprzedzony jest dodatkowymi filtrami. Umożliwia to usunięcie większych zanieczyszczeń z wody oraz nie powoduje wskutek zanieczyszczenia wody błędnych pomiarów. Automaty mierniczo-dozujące pracują wraz z instalacją filtrującą, więc cały czas dbają o właściwe parametry wody i nie dopuszczają do jej zepsucia. Ale taka wygoda również nakłada pewne obowiązki na osobę obsługującą basen. Automatykę należy co jakiś czas sprawdzić dokonując pomiaru wody np. testerem dla sprawdzenia poprawności odczytu automatu. Również elektrody pomiarowe powinny być minimum co 3 miesiące kalibrowane, czyli zanurzone w płynach wzorcowych aby również sprawdzić ich odczyty. Należy też oczywiście sprawdzać i dbać o zawartość zbiorników na chemię, z których pobierana i aplikowana jest ona do basenu. Prace serwisowe warto jest zlecać profesjonalistom, aby były wykonane prawidłowo.

Zautomatyzować możemy też dozowanie koagulanta i płynu antyglonowego dzięki zastosowaniu dodatkowych pomp dozujących i dokładnemu ich zaprogramowaniu. Pozwoli to na zaaplikowanie właściwej ilości środków chemicznych i zdejmie całkowicie z naszych barków ten obowiązek. Uczulić Państwa chcemy jednakowoż na fakt, iż automatyka nigdy nie może pracować bez nadzoru i powinna być regularnie kontrolowana.

Tak więc wybór metody uzdatniania wody należy do Państwa, ale niezależnie od dokonanego wyboru pamiętajmy, że basen wymaga w większym lub mniejszym stopniu naszej uwagi. Jeśli odpowiednio będziemy o niego dbać to służyć nam będzie przez wiele lat.