Każdy użytkownik basenu chciałby się kąpać w ciepłej wodzie niezależnie od aury pogodowej. Jest kilka sposobów i urządzeń służących do ogrzewania wody w basenie i należy tylko dokonać właściwego wyboru spośród nich. Oczywiście urządzenia i metoda powinny być dobrane do rodzaju basenu, jego wielkości i możliwości technicznych.

Przy basenach sezonowych wyróżniamy generalnie cztery sposoby na ogrzewanie wody. Zacznijmy od najbardziej popularnego, a więc pompy ciepła typu powietrze-woda. Pompa ciepła jest urządzeniem, które obrazowo mówiąc pobiera ciepło z otaczającego powietrza i przekazuje je przepływającej przez urządzenie wodzie basenowej. Pompa ciepła sterowana jest zwykle prostym w obsłudze modułem z możliwością ustawiania żądanej temperatury wody. Podczas pracy filtracji basenowej woda przepływa przez pompę ciepła, gdzie na bieżąco mierzona jest jej aktualna temperatura. Jeżeli temperatura spadnie poniżej zadanej wartości pompa ciepła uruchamia się i dogrzewa wodę do zadanego parametru. Po osiągnięciu żądane temperatury pompa ciepła na powrót przechodzi w tryb czuwania (pomiaru temperatury). Pompy ciepła są bardzo efektywne w działaniu i ekonomiczne zarazem. Urządzenia te działają już sprawnie przy temperaturze otoczenia ok. 10 st. C, ale oczywiście są bardziej efektywne wraz ze wzrostem temperatury powietrza. Generalnie pompy ciepła są bardzo sprawne, efektywne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Kolejnym sposobem jest wymiennik ciepła sprzężony ze źródłem ciepła np. piecem C.O., gruntową pompą ciepła czy też instalacją kolektorów słonecznych, którymi zwykle ogrzewamy dom. Wymiennik ciepła należy odpowiednio dobrać do każdej instalacji basenowej z dokładnym wyliczeniem jego minimalnej mocy i uwzględnieniem wykorzystywanego do podgrzewu wody systemu ogrzewania. Koniecznym jest też montaż dodatkowego lub rozbudowanego w funkcję sterowania temperaturą sterownika instalacji basenowej. Cały układ działa następująco: podczas pracy filtracji temperatura wody basenowej jest na bieżąco monitorowana i jeżeli spadnie poniżej zadanej wartości sterownik basenowy uruchamia pompę obiegową, która tłoczy czynnik grzewczy przez wymiennik. Przepływająca woda basenowa odbiera ciepło z wymiennika. Po ogrzaniu wody system wraca w tryb czuwania. Ten sposób ogrzewania jest bardzo efektywny, ponieważ najczęściej jest on niezależny od warunków atmosferycznych. Natomiast w porównaniu z basenowymi pompami ciepła jest droższy w eksploatacji. Należy również pamiętać, aby projektując instalację ogrzewania w domu uwzględnić zapotrzebowanie cieplne basenu i podczas prac wykonawczych doprowadzić do pomieszczenia technicznego basenu zasilanie i powrót czynnika grzewczego.

Następnym sposobem jest montaż basenowych kolektorów słonecznych. Właściwie są to absorbery słoneczne, czyli wykonane z polipropylenu maty grzewcze z zatopionymi rurkami, przez które woda basenowa przepływa i ulega bezpośredniemu podgrzaniu. System ten jest z jednej strony korzystny – minimalne koszty eksploatacji, ale często problemem jest ilość mat konicznych dla basenu oraz miejsce ich montażu, które powinno być wyeksponowane na słońcu dla zwiększenia efektywności działania systemu. Również koszty zakupu i instalacji systemu mat grzewczych nie należą do najniższych. Poza tym wszystkim absorbery działają optymalnie tylko przy sprzyjającej aurze a zautomatyzowanie ich pracy z możliwością sterowania temperaturą wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

Ostatnim sposobem jest zakup i montaż przepływowych podgrzewaczy wody. Jest to najbardziej problematyczny i kosztowny w eksploatacji system ogrzewania wody basenowej. Po pierwsze konieczny jest prąd trójfazowy z przyłączem uwzględniającym znaczne pobory mocy takiego urządzenia dochodzące nierzadko do 18kW (zależnie od wielkości basenu). W związku z tym koszty eksploatacji podgrzewaczy elektrycznych są również niemałe. Ale czasami jest to jedyny możliwy do wykorzystania system.

Tak więc sposobów ogrzewania wody jest kilka i warto dobrze przemyśleć i wybrać, któryś z nich, a następnie zwrócić się do firmy wykonawczej aby poprawnie dobrała konieczny do zamontowania osprzęt techniki basenowej.