Najczęściej zaniedbywany i lekceważony aspekt instalacji basenowej to złoże filtracyjne. Wielu Inwestorów i posiadaczy basenów nie zdaje sobie sprawy jak ważna to sprawa począwszy od wyboru dobrej klasy złoża filtracyjnego i jego prawidłowej eksploatacji a skończywszy na pamiętaniu o okresowej konieczności jego wymiany.

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów złoża filtracyjnego, które charakteryzujemy poniżej:

PIASEK KWARCOWY – podstawowe rozwiązanie dla filtrów basenowych. Piasek kwarcowy jest tani i bardzo powszechnie stosowany, ale posiada też liczne wady. Kwarc jest materiałem, który pęka i ulega przez to wypłukiwaniu co zmniejsza wysokość frakcji filtracyjnej i warunkuje konieczność jego regularnej wymiany. W przypadku basenów sezonowych powinien być wymieniany co 2-3 lata, a w basenach całorocznych najrzadziej co 2 lata. Piasek kwarcowy jest też podłożem organicznym, na którym osadzają się bakterie i inne patogeny i z czasem kolonizują złoże piaskowe namnażając się w nim. A więc środki chemiczne, którymi uzdatniamy wodę w znacznej części zużywane są do dezynfekcji złoża piaskowego. Bardzo ważnym czynnikiem jest też kwestia regularnego i odpowiednio długiego płukania (oczyszczania) złoża, aby jak najdokładniej pozbyć się nagromadzonych w nim nieczystości. Przy zakupie złoża piaskowego warto również zwrócić uwagę na jakość oferowanego Państwu piasku kwarcowego oraz jego parametry techniczne.

ZŁOŻE MIESZANE Z DODATKIEM HYDROANTRACYTU – jest to rozwiązanie do zastosowania w filtrach z tzw. wysokim złożem. Domieszka hydroantracytu (aktywny węgiel) do piasku kwarcowego dodatkowo pochłania z wody basenowej związki zapachowe co ma istotne znaczenie przy basenach całorocznych.

AKTYWNE ZŁOŻE FILTRACYJNE AFM – nowoczesny produkt stosowany we wszystkich rodzajach filtrów basenowych. Doskonale sprawdza się zarówno w filtrach niskich jak i wysokich. Specjalnie preparowany materiał szklany jest podłożem syntetycznym, na którym nie rozwijają się bakterie i patogeny; posiada w porównaniu z piaskiem kwarcowym większą wydajność (ok. 30% więcej odfiltrowanych zanieczyszczeń) oraz nie ulega degradacji, nie pęka i nie wypłukuje się co znacznie wydłuża okres jego użytkowania – nawet do 10 lat. Minusem jest jego wyższa cena zakupu. Ale warto rozważyć czy tą inwestycją nie zapewnicie sobie Państwo spokoju na długie lata użytkowania basenu.