Chcemy poruszyć temat basenów z instalacją rynny przelewowej. Skupimy się na klasycznej rynnie obwodowej, aczkolwiek wariantów rynny przelewowej jest kilka. Baseny z rynną przelewową uważane są powszechnie jako bardziej ekskluzywne aniżeli baseny skimmerowe. Lustro wody zrównane z koroną basenu daje dodatkowy „smaczek” i podnosi estetykę basenu w otoczeniu. Baseny tego typu są najczęściej spotykanymi basenami użyteczności publicznej, a więc ogólnie lepiej znanymi.

Sposób cyrkulacji wody w basenie z rynną przelewową jest bardziej skomplikowany niż w basenie skimmerowym. Woda przelewa się przez górną krawędź basenu i trafia do koryta rynny skąd odpływami zabierana jest rurociągiem zbiorczym do zbiornika wyrównawczego. Poziom wody w zbiorniku wyrównawczym monitorowany jest stale przez układ elektrod pomiarowych i gdy osiągnie odpowiedni pułap instalacja filtracyjna pobiera wodę do procesu oczyszczania. Zbiornik wyrównawczy jest także buforem do który pomieścić może większą ilość wody (np. przy większej ilości użytkowników basenu) bez konieczności jej odprowadzenia do odpływu kanalizacyjnego. Do zbiornika dopuszczana jest również świeża woda jeżeli basen wymaga jej uzupełnienia. Jednym słowem zbiornik wyrównawczy steruje poziomem wody w basenie. Reszta infrastruktury instalacji basenowej jest taka sama jak w przypadku basenu skimmerowego, z tą tylko różnicą, że baseny z rynną wyposażane są najczęściej w dysze napływowe denne, którymi przefiltrowana woda napływa do basenu.

Baseny z rynną przelewową są doskonałym rozwiązaniem jako baseny całoroczne, natomiast można mieć kilka zastrzeżeń do ich eksploatacji w warunkach zewnętrznych – basen w ogrodzie. Basen z rynną narażony na większą ilość zanieczyszczeń zewnętrznych wymaga większej dbałości o czystość i bardziej regularnego czyszczenia i dezynfekcji elementów instalacyjnych (koryto rynny i zbiornik wyrównawczy). Pośród wielu zalet baseny z rynną przelewową posiadają też wady. Głównym minusem jest cena takowej instalacji oraz konieczność wygospodarowania większej ilości miejsca dla zaplecza technicznego basenu.

Schemat basenu z rynną przelewową:

basen z rynna